1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Google Earth Görüntülerinin Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanılması

Gönderilme zamanı: Prş Ağu 13, 2015 6:21 pm
gönderen Ihsan
GOOGLE EARTH GÖRÜNTÜLERİNİN VE QGIS AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMININ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE KULLANILMASI
CEMALETTİN AYAS, HÜSEYİN KAYA, BEKİR TAŞTAN, ADEM ÖZDER

Bu çalışmada Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı kapsamında oluşturulan “Yeryüzünde Yaşam” ünitesindeki harita ve ölçek konusu ele alınmıştır. Konu ile ilgili kazanım “Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur” şeklindedir. Burada doğrudan verilmesi istenen beceri “Harita okuma ve atlas kullanma” iken doğrudan kazandırılması istenen değer de “Doğal çevreye duyarlılıktır.

Mevcut çalışma, ilgili kazanım için açık kaynak kodlu CBS yazılımlarından QGIS ve Google Earth görüntülerini kullanarak Sosyal Bilgiler dersi için örnek bir uygulama geliştirmeyi amaçlamıştır. Uygulama için ilk önce Google Earth programı bilgisayara indirilmiş, daha sonra arama bölümüne yaşanılan yer yazılmıştır. Görüntü ekrana gelince görüntü büyütülerek kaydedilmiş, ardından açık kaynak kodlu CBS yazılımında projeksiyonlandırılmış, yer konumlandırılması yapılarak sayısallaştırma işlemi başlamıştır. Uygulama bölümünde ise yaşanılan yerin haritasının nasıl oluşturulduğu ve harita unsurlarının haritaya nasıl eklendiği, harita çıktısının nasıl alındığı anlatılmıştır.

Bu çalışma ile öğrencilerin kendileri tarafından öğretim teknolojilerini işe koşarak bahsi geçen konu ve kazanım ile ilgili olarak aktif öğrenme ilkesi çerçevesinde örnek bir uygulama geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler eğitimi, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), açık kaynak kodlu CBS yazılımları, QGIS, Google Earth
İndir: Üye olmadığınız için bu linki göremiyorsunuz. Üye olmak için Tıklayınız.

Alternatif: Üye olmadığınız için bu linki göremiyorsunuz. Üye olmak için Tıklayınız.

Kaynak: Üye olmadığınız için bu linki göremiyorsunuz. Üye olmak için Tıklayınız.