Coğrafya Dersi Senebaşı Zümresi Toplantı Tutanağı (2019-2020) 2019-2020 Öğretim Yılı Coğrafya Dersi Plan Örnekleri Yeni Coğrafya Öğretim Programı (20.01.2018) 9-10-11-12.Sınıf Coğrafya Dersi Günlük Plan Örnekleri 2018-2019 Öğretim Yılı Coğrafya Dersi Yazılı Örnekleri (9,10,11 ve 12.Sınıflar)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Davranış ve Düşünceleri İle Bireysel Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ihsan
Mesajlar: 2442
Kayıt: Çrş Ağu 21, 2013 8:34 pm
Ettiği Teşekkür: 138
Aldığı Teşekkür: 268

Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Davranış ve Düşünceleri İle Bireysel Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mesaj gönderen Ihsan »

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DAVRANIŞ VE DÜŞÜNCELERİ İLE BİREYSEL DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
MUSTAFA KAHYAOĞLU, HALİT KIRIKTAŞ

Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin çevresel davranış ve düşünceleri ile bireysel değerler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Siirt il merkezde öğrenim gören toplam 253 (82 kız, 171 erkek) ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklem tek aşamalı seçkisiz olmayan kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Uzun ve Sağlam (2006) tarafından geliştirilen çevresel davranış ve çevresel düşünce boyutlarının yer aldığı “çevresel tutum ölçeği” ve Schwartz tarafından geliştirilen ve Kuşdil ve Kağıtçıbaşı (2000) tarafından Türkçeye uyarlanan öz denetim, uyarılma, güç, evrensellik, başarı, geleneksellik, hazcılık, uyum, yardımseverlik ve güvenlik değerleri boyutlarının yer aldığı “Schwartz değerler envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve kestirimsel analizlerden, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, korelasyonel ve regresyon analizleri uygulanmıştır Araştırma sonucunda, ortaöğretim öğrencilerinin bireysel değeri ile çevresel davranış ve düşünceleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, davranış, düşünce, değer, ortaöğretim
İndir:

Alternatif:

Kaynak:
[Teşekkür Butonu][Sosyal Medya Hesaplarımız][Site Kuralları]
"Özgürlük uğrunda herşeyi göze alabilenlerin hakkıdır!"

Cevapla