2021-2022 Öğretim Yılı Coğrafya Dersi Plan Örnekleri 2021-2022 Öğretim Yılı Coğrafya Dersi Sene Başı Zümre Tutanağı Örneği 9-10-11-12.Sınıf Coğrafya Dersi Günlük Plan Örnekleri 2018-2019 Öğretim Yılı Coğrafya Dersi Yazılı Örnekleri (9,10,11 ve 12.Sınıflar) Yeni Coğrafya Öğretim Programı (20.01.2018)

10. sınıf 1. ve 2. bölüm boşluk doldurma 30 soru. konu taraması açısından faydalı olacağını düşünüyorum.

Cevapla
cumhurabay
Mesajlar: 7
Kayıt: Çrş Nis 13, 2016 7:57 pm
Ettiği Teşekkür: 1
Aldığı Teşekkür: 7

10. sınıf 1. ve 2. bölüm boşluk doldurma 30 soru. konu taraması açısından faydalı olacağını düşünüyorum.

Mesaj gönderen cumhurabay »

10. SINIF 1. ve 2. ÜNİTE TARAMA SINAVI

ADI SOYADI:
Tuna, Antarktika, tortul, fay, traverten, Ganj, başkalaşım, artezyen, Nil, yeraltı, sel, İç püskürük, Baykal, taşkömürü, Akdeniz, buzullar, dış püskürük, baraj, göller, kaynak, debi, havzası, mermer, tuzlu, Pasifik, Kızıldeniz, buzul, havzaya, Amazon, tatlı

Tüm kayaçların oluşumunda magma etkilidir. Mağmanın yeryüzüne çıkmadan soğumasıyla ……………………….…… kayaçlar, mağmanın yeryüzüne çıkıp soğumasıyla ………………….……………….. kayaçlar oluşur. Dış kuvvetler tarafından aşınan kayaçlar çukur alanlarda birikip taşlaşarak kiltaşı, kumtaşı gibi ……………………...…… kayaçları oluşturur. Bir kayaç gurubunun şiddetli sıcaklık ve basınç altında değişik bir taşa dönüşmesine metamorfik ya da …………..……………………….. kayaçlar denir. Kalkerin değişime uğramasıyla …………………………oluşur. Suyun içerisinde bulunan kalsiyum karbonatın çökelmesiyle kimyasal tortul taşlar oluşur. Kimyasal tortul taşlardan olan …………….……………… lere ülkemizde Denizli Pamukkake’de rastlanır. Bu alan hem doğal hem tarihi miras listesinde yer alan önemli turizm varlığımızdır. Canlı kalıntılarının binlerce yıl toprak altında kalmasıyla yanıcı özelliği olan karbon oranı yüksek, demirçelik eritmede kullanılan …………………….……….. oluşur.

Yeryüzünün % 97’sini ………………. sular oluşturur. En büyük tuzlu su kütlesi Büyük yada diğer adıyla ………………………..… okyanusudur. Denizlerde tuzluluk Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır. En tuzlu deniz ……………………….. dir. Dünyada en büyük deniz ülkemizinde kıyısının olduğu ……………………..……. dir.
Dünyada tatlı suların %70’ine yakınını ………………………. oluşturur. Dünyada en büyük tatlı su kaynağını oluşturan kıta aynı zamanda dünyanın en yüksek kıtası olan ……………………………… dır. Buzullardan sonra en çok tatlı su ………………………….. sularındadır. Göller ve akarsular en az tatlı su barındıran kaynaklardır. Akarsulardan; içme kullanma suyu sağlama, enerji üretme, tarımda sulama ve bir doğal afet olan …………….……… önleme amaçlı yararlanılır. Göller çukur alanlarda biriken sulardır. Göl suyunu bir ayakla (gidegen) başka bir yere gönderiyorsa suları ………….…………… dır. Ülkemizin doğusunda deniz seviyesinin altında olan, Don ve Volga Kanallarıyla Karadeniz’le bağlantısı sağlanan oluşumu tektonik olan göl …………..…………………. göldür. Bu göl çok büyük su kütlesini oluşturduğundan deniz olarak adlandırılır. Asya Kıtası’nda tatlı suyun en fazla olduğu göl …………………… gölüdür. Rusya sınırlarında yer alan bu gölün büyük bir kısmının derinliği deniz seviyesinin altındadır. Kutba yakın alanlarda ………………….…….. göllerine rastlanır. Bu göllerin fazla olduğu ülkeye Finlandiya örnek verilebilir. İnsanlar tarafından oluşturulan göllere yapay göl yada ………………..……….. gölü denir.
Dünyada çok az tatlı su potansiyeline sahip akarsular kar ve buz, yağışlar, yeraltı suları ve ………………………den kaynağını alabilir. Akarsuların çıktığı yere ……………..……. denir. Akarsuyun saniyede akıttığı su miktarına akım yada ………………… denir. Akarsuyun kolları ile birlikte sularının toplandığı Alana akarsu …………………… denir. Akarsular suyunu denize gönderebiliyorsa açık ……………………. ya sahiptir.
Dünyanın en fazla su taşıyan akarsuyu …………………..…….. dur.
Dünyanın en uzun akarsuyu …………………….. dir.
Hindistan ve Bangladeş ülke sınırlarından geçen yaz mevsiminde Muson yağışlarıyla akımı çok fazla artan kutsal sayılan ……..………… nehri yer alır. Karadeniz’in batısında denize dökülen Avrupa Kıtası sınırlarında doğup batan birçok ülke sınırı içinde üzerinde ulaşım yapılabilen ……………… nehri bulunmaktadır. Yer altından çıkan sıcak su kaynaklarına ……………. kaynakları denir. Bu kaynaklar mineral yönünden zengindir. İnsan eliyle çıkarılan basınçlı sulara ise ……………….………….. denir.
Hazırlayan: Cumhur ABAY

Cevapla